CO DALEJ? (CZ.2) – Kariera w sektorze prywatnym

Artykuł jest drugim z 5-częściowej serii o tym, gdzie skierować swój wzrok w poszukiwaniu pracy po gospodarce przestrzennej. Zajawka cyklu z pierwszymi wskazówkami jest już na blogu. Omówiłam też dla Was sektor publiczny, teraz idźmy dalej.

Przypomnijmy sobie opis profilu absolwenta gospodarki przestrzennej, tym razem skupiając naszą uwagę, na części poświęconej sektorowi prywatnemu. Widzimy znów, całkiem potężną grupę miejsc, w których możemy szukać miejsca, ale czy od razu jesteśmy w stanie wskazać, które firmy można zaliczyć tak naprawdę do tego grona?

“Absolwent jest przygotowany do pracy w: jednostkach administracji samorządowej i rządowej; pracowniach projektowych; przedsiębiorstwach związanych z gospodarką przestrzenną, w tym działających w dziedzinie inwestycji i nieruchomości; agencjach rozwoju; firmach konsultingowych i doradczych; firmach otoczenia biznesu; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych; instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.”

(Źródło: wiadomosci.gazeta.pl)

Zacznijmy od pracowni projektowych, które na zlecenie gmin realizują jej zadania własne w zakresie planowania i projektowania, szczególnie urbanistycznego.

Mała dygresja: wiemy dobrze o tym, że gminy mają prawo wybrać “podwykonawcę” pewnych swoich działań i bardzo wiele z nich tak właśnie robi. Zwłaszcza są to mniejsze gminy, które mają mniejsze szanse na wieloosobowe wydziały. Kadra w mniejszych jednostkach jest z reguły dość ograniczona, zwykle do osób na stanowisku kierowniczym, plus 1-2 asystentów niższego szczebla. Spotkałam się z różnymi konfiguracjami w jakich tworzone są wydziały urzędu gmin, przytaczając więc jeden z moich ulubionych “Wydział Strategii, Sportu i Kultury” wyobraźmy sobie około 5-osobowy zespół ludzi kompetentnych do tego, żeby zajmować się wszystkimi tymi sprawami jednocześnie. Jak dla mnie – niewykonalne – więc może to i lepiej, że sporo zadań jest zleconych.

Wracając do tematu, firmy o takim charakterze zajmują się najczęściej opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz innych projektów planistycznych i okołoinżynieryjnych, w tym dotyczących sieci i infrastruktury.

Zdarza się, że są to gałęzie działalności projektowej pracowni architektonicznych, szukaj więc w pierwszej kolejności w takich grupach firm. Pamiętaj też o tym, że w tego typu miejscach jedną z ważniejszych rzeczy, której może wymagać Twój przyszły pracodawca może być umiejętność obsługi programów do projektowania i wizualizacji danych przestrzennych. O tym, jaką wagę mogą mieć tego typu umiejętności nie tylko w przypadku kariery w sektorze prywatnym, przeczytaj w jednym z moich niedawnych wpisów.

Poza firmami, które są praktycznie na styku gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa, należy dodać całą grupę firm, które zajmują się opracowaniem dokumentów dotyczących “miękkich” aspektów życia miejskiego, czyli wszelkich badań i analiz społecznych takich jak, np. strategie rozwoju, programy rewitalizacji, programy rozwoju przedsiębiorczości, programy współpracy międzysektorowej, itp. Takie firmy coraz częściej poszerzają swoją działalność o prowadzenie konsultacji społecznych, szkoleń, warsztatów i spotkań, więc warto, abyś poza umiejętnościami konstruowania poprawnych zdań, potrafił także rozmawiać i słuchać osoby, z którymi przyjdzie Ci pracować w trakcie spotkań.

Idźmy dalej. Absolwenci GP, mają szereg kompetencji, które uprawniają ich do tego, żeby robić też inne rzeczy powiązane z tematem miasta. I to jest dopiero potencjał! Nie jestem w stanie oczywiście tutaj wymienić wszystkich firm, które można brać pod uwagę. W tym miejscu chcę jedynie powiedzieć, że trzeba patrzeć naprawdę szeroko. Zaliczmy więc do takiego grona firmy, małe i duże, które zajmują się chociażby pomiarami, monitoringiem każdego rodzaju (infrastruktury, środowiska i innych), danymi przestrzennymi, geoinformacją, digitalizacją zasobów geodezyjnych, projektowaniem i budową sieci i infrastruktury drogowej i masą innych zagadnień. Firmy, które swoją działalnością mogą Cię zainspirować do swoich własnych poszukiwań, a które robią tego typu rzeczy: Skanska, Geomar, Lehmann Partner (Masz inne przykłady? Daj znać w komentarzu!)

Jak szukać pracy w sektorze prywatnym?

O tym jakie mogą być metody poszukiwania pracy, nie tylko w przypadku sektora prywatnego, napisałam niedawno. Zgłaszanie się do pracy w firmie prywatnej, w zależności od tego jaki charakter, strukturę, wielkość, zasady i kulturę pracy ma, może nam dać różne możliwości podejścia do tematu. Im bardziej firma “korpo”, duża, ustrukturyzowana, tym bardziej formalną ścieżkę powinniśmy obrać. Śledź w związku z tym strony internetowe firmy, bo praktycznie każda z nich zamieszcza informacje na temat prowadzonego naboru. Warto także założyć profil na LinkedIn i śledzić profile interesujących nas firm.

Warto postarać się o porządne CV. Zróbcie je czytelne i estetyczne. (Personal tip: warto wydrukować swoje CV na sztywnym papierze. Wyróżni się wśród zwykłych świstków w pierwszej chwili, czyli w momencie wzięcia do ręki). Postarajcie się zrobić je według nowoczesnych standardów – wystarczy wpisać w google “nowoczesne cv” i inspirować się do woli.

Przyszedł mi do głowy niedawno jeszcze jeden, ciekawy pomysł na wyszukanie firm, które w ogóle moglibyśmy zaszczycić naszym CV, bo okazuje się to często sporym wyzwaniem. Posłużmy się danymi, którymi dysponują urzędy gminy, na zlecenie których pracują firmy. Poproś o dostęp do informacji publicznej w sprawie zapytań ofertowych i przetargów na opracowanie dokumentów planistycznych, które toczą się lub toczyły wcześniej w Twoim mieście lub gminie. Urząd powinien bez problemu udostępnić Ci takie dane, a ty możesz śmiało możesz zacząć rozsyłać CV i umawiać się na rozmowy kwalifikacyjne.

Jakie firmy przychodzą Wam do głowy? Gdzie jeszcze można szukać miejsca dla siebie? Dajcie znać w komentarzach jak Wam idzie!

 

Dodaj komentarz

Scroll to top